Jouw menselijk kapitaal

Het is tijd om de regie te nemen

Visie wordt bepaald door een gewenste toekomst, een evaluatie van wat is, en een duidelijk beeld van wat zou moeten zijn.

Wij hebben bewondering voor degenen die voorbij beperkingen kijken en in nieuwe kansen denken, zet je af tegen de wereld van vandaag, trek bewust de juiste mensen aan en creëer een beter morgen.

Onze aanpak

Dit is hoe wij te werk gaan

Wij staan naast de organisatie en haar medewerkers en blijven altijd onafhankelijk. Onze aanpak is eenvoudig. Het vertrekpunt is commitment, van beide kanten om successen en risico’s te delen. Bij onze diensten gebruiken we altijd de unieke Profileermij Carrière-applicatie. Dit geeft ons inzicht in waarom iemand wel of niet past. Samen met de beste mensen werken aan een succesvolle organisatie. Alleen dan is het mogelijk om bijzonder te zijn in recruitment.

Aandacht

Onze geïnteresseerde recruitment adviseurs doen er alles aan om jouw organisatie en de mens "achter" de medewerker beter te leren kennen.

Inzicht

Gedetailleerd inzicht in waarom iemand wel of niet bij jouw organisatie past met de online Profileermij Carrière-applicatie.

Altijd een stap extra

Samen gaan we voor het hoogst haalbare, waarbij wij jou optimaal ontzorgen en maximaal ondersteunen.

Aanbod

Recruitment check

Een heldere analyse van de huidige staat van de organisatie, de huidige medewerkers en de gewenste medewerkers.

Werving en selectie

Doelgericht werven en selecteren van de gewenste medewerkers die nodig zijn voor jouw organisatie om te blijven groeien.

Headhunting

Anoniem bereiken van toptalenten die niet direct beschikbaar zijn.

Team recruitment

Samenstellen, werven en selecteren van complete (project)teams.

Assessments

Anticiperen op gedrag van individuen en teams aan de hand van gerichte assessments.